Hãy nhớ trong đầu những nơi ở tốt nhất nếu là một sinh viên quốc tế! Nhiều sinh viên đã đưa ra nhiều lựa chọn sau nhiều lời nhận xét về nơi ở – sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố đến các vùng ngoại...