Chính quyền Lao động bang Victoria đã ban hành quy định mới giúp ngăn chặn các vụ nổi loạn tại nhà giam và đảm bảo an toàn cho nhân viên. Photo: iaaforum.org Quy định mới cho phép các nhân viên nhà...