Cho tới nay, quan niệm của một số người Việt Nam sinh sống tại Úc vẫn cho rằng khi người Tây về Việt Nam bảo lãnh cho bạn đời của mình sẽ chấc chắn đoạt được kết quả tốt. Vậy thì sự thực ra sao? Tây...