Điều ‘cấm bảo lãnh’ ở Úc  – bao nhiêu cho đủ? Kinh gửi anh Tạ Quang Huy, www.Alouc.com – Xin anh vui lòng cho em hỏi trường hợp em được chồng bảo lãnh qua Úc năm 2002. Tụi em chia tay nhau hồi 2005....