Hỏi: Tôi đang ở Úc theo diện visa 309, mới qua được 3 tháng. Nay chồng tôi muốn mời con trai tôi (9 tuổi) qua Úc du lịch thăm mẹ thì có được không?  www.Alouc.com – Tôi không thể làm thủ tục cho bé đi...