Hỏi: (www.Alouc.com) – Tôi có bạn trai là người bản xứ ở Úc. Tôi muốn xin visa để đến nước Úc vào đầu năm tới. Tôi không biết nên xin visa theo diện du lịch hay bảo lãnh để chắc chắn nhất? Tôi cần...