Visa Sinh viên có cho phép bảo lãnh người thân không?

Báo Úc – Visa Sinh viên có cho phép bảo lãnh người thân không? Đa phần visa sinh viên cho phép các du học sinh có quyền...

Hướng dẫn mời người thân qua Úc du lịch

BỐ MẸ/ANH CHỊ EM CỦA DHS CẦN CHUẨN BỊ. (Lưu ý nếu người mời là người đã có PR hoặc Australian Citizenship thì sẽ khác...