Chào em, www.Alouc.com – Cho mình hỏi là tháng 4/2012 mình có bảo lãnh vợ visa 309 tới tháng 8/2014 cô vợ bỏ đi, bây giờ mình muốn bảo lãnh người khác thì mình phải đợi 5 năm. Vậy xin hỏi 5 năm bộ di...