Anh Nguyễn Văn Toàn, hiện nay đang sinh sống và làm việc tại nước Úc hỏi về thủ tục đưa em gái từ Việt Nam sang sống cùng. Hỏi: (www.Alouc.com) – Tôi sinh năm 1979, đang sinh sống và làm việc ở...