Báo Úc – Chính phủ tiểu bang New South Wales vừa công bố các quy định mới liên quan đến việc bảo lãnh đi Úc các hồ sơ theo diện doanh nhân. Các quy định mới như sau: Lập ra các yêu cầu khác nhau cho...