www.Alouc.com – Hiện có hơn 40 ngàn hồ sơ bảo lãnh cha mẹ đang nằm trong danh sách chờ đợi 30 năm để có được thường trú Úc. Không có gì ngạc nhiên khi nhiều gia đình chọn một con đường ngắn hơn, mặc...