(www.Alouc.com) – Bao hộ chiếu là phụ kiện yêu thích của nhiều người, nhưng bạn sẽ phải bỏ ra khi làm thủ tục hay qua cửa hải quan. Chuyên gia du lịch Kimberly Milnes cho biết cô thường đem theo bao...