Báo Úc – Phí bảo hiểm y tế sẽ tăng trung bình 5.59% trong năm nay, điều này cũng có nghĩa là chi tiêu của các gia đình sẽ phải tăng thêm $200 mỗi năm. Trong năm 2015, phí bảo hiểm y tế tăng trung bình...