(www.Alouc.com) – Cứ mỗi lần ra ngoài về, chị P. (Hà Nam) thấy con gái gần 2 tháng tuổi cứ khóc ngặt, mặt đỏ ngầu nên sinh nghi đã cho lắp đặt camera và chết lặng khi thấy con bị người giúp việc bạo...