Sinh viên biểu tình đã đập vỡ cửa kính trong một nỗ lực để xông vào một tòa nhà nơi Bộ trưởng Giáo dục liên bang Christopher Pyne ra mắt quyển sắt của ông. Một kính cửa quay đã bị đập vỡ tại tòa nhà...