(www.Alouc.com) – Cơ sở bào chế ma túy của một nhóm người gốc Việt ở Canada bị phát giác khi lính cứu hỏa khống chế vụ hỏa hoạn trong căn nhà. Trong khi kiểm tra phần còn lại của căn nhà để đảm bảo...