www.Alouc.com – Một thanh niên ở Northern Territory đã lên cơn thịnh nộ gọi báo cảnh sát về hành động ném tất cả cần sa vào đống lửa của cha mình. Lực lượng cảnh sát đã được...