Báo Úc – Một cơn bão bụi đã quét đến Barossa Valley ở Nam Úc, sau những cơn gió lớn thổi qua với vận tốc di chuyển lên đến 93km/h tại thị trấn gần Roseworthy, như các cơn giông bão ập đến một số nơi...