Với sự hội tụ của hơn 200 quốc tịch, Nước Úc là một trong những quốc gia nổi bật nhất trên thế giới về khía cạnh đa văn hóa. Ngày nay, điều khiến Nước Úc trở nên hấp dẫn đó là chất lượng cuộc sống...