www.Alouc.com – Người Úc nổi tiếng là những người thích ăn meat pie hay bánh nướng nhân thịt. Trung bình một người Úc ăn 12 cái bánh nướng nhân thịt mỗi năm.  Bánh nướng nhân thịt với người Úc cũng...