Nhật ký của 1 bạn du học sinh Úc Stt dài nhất trước giờ :))))))) (www.Alouc.com) – Bây giờ nhiều khi xài tiền không suy nghĩ,bao người khác cũng chả care… Tự dưng nhớ hồi năm ngoái mới qua Úc, mà tự...