(www.Alouc.com) – Công ty toàn cầu về quy hoạch cư trú và quốc tịch Henley & Partners vừa công bố bảng xếp hạng “Chỉ số Giới hạn Thị thực 2017”. Bảng xếp hạng này gồm 197 quốc gia và vùng lãnh thổ,...