Úc: TAFE miễn học phí trên toàn tiểu bang Victoria

Đăng ngày

Thay đổi cuộc đời mà không hề mất phí! Nhờ vào ngân sách nhà nước lên đến 172 triệu đô, hầu hết 50 khóa học của TAFE sẽ được miễn phí hoàn toàn. Các khóa học được miễn phí bao gồm điều dưỡng, xây dựng, khách sạn, đồ họa, và rất nhiều khóa học khác…

LIÊN KẾT VÀ HỢP TÁC