(www.Alouc.com) – Diện tích băng tan ngày càng mở rộng khiến một lượng lớn gấu Bắc cực không kiếm được thức ăn phải nằm trơ xương chờ chết Kênh National Geographic đăng tải một đoạn phim được thực...