Kể từ 1/9/2015 ai có bằng lái ngoại quốc mà thi rớt lý thuyết sẽ không còn được phép dùng bằng lái đó để lái xe trong tiểu bang Victoria. Cũng từ nay ai rớt phần thi lái ở...