Úc: Victoria đổi luật với bằng lái ngoại quốc

Đăng ngày

Kể từ 1/9/2015 ai có bằng lái ngoại quốc mà thi rớt lý thuyết sẽ không còn được phép dùng bằng lái đó để lái xe trong tiểu bang Victoria. Cũng từ nay ai rớt phần thi lái ở Victoria sẽ không được lái sử dụng bằng lái ngoại quốc. Sự thay đổi này áp…

Úc: Victoria đổi luật với bằng lái ngoại quốc

LIÊN KẾT VÀ HỢP TÁC