Nhiều người Việt muốn xin thường trú tại Úc theo dạng di dân có tay nghề cao nhưng không đủ điểm IELTS đã tìm cách mua bằng giả để qua mặt Bộ di trú  IELTS fraud uncovered in Australia (Getty) Ước...