(www.Alouc.com) – Ở giai đoạn làm ăn phất lên, Johnny Nguyễn đã kiếm gần 20.000 đô/tuần và chi khoảng 2.000 đô để hút ma túy đá. Chính bởi hút rất nhiều ma túy đá, khoảng 7 gram/tuần thế nên anh ta có...