(www.Alouc.com) – Người tham dự lễ hội đã bị đấm, đá và bị cướp điện thoại, ví cùng với cả túi xách bởi băng đảng côn đồ với gần 40 thanh niên gốc Phi càn quét sự kiện mùa hè được tổ chức ở vùng phía...