Các băng đảng Châu Á khét tiếng nhất của Sydney đang dần lấn qua lãnh vực buôn bán ma túy và ngấm ngầm xây dựng một thương hiệu riêng với tên gọi là “The Company” nhằm kiếm lời trong thị trường ma túy...