Tin Nước Úc – Ngày hôm qua 18/10, sau khi gây ra các vụ đụng độ bạo lực và đánh cắp nghiêm trên khắp Sydney, một băng cướp có vũ trang đang ẩn trốn. Băng cướp này gồm 6 người đàn ông với vụ việc đầu...