Tin Tức Nước Úc – Các nhà nghiên cứu và khảo cổ học đã tìm ra bằng chứng trong một hang động hẻo lánh cho thấy con người đã sống ở Úc khoảng 50.000 năm trước. Trước đây, có những báo cáo cho rằng con...