Đa số các du học sinh sang Úc đều mong muốn tìm cách ở lại Úc, hoặc ít nhất cũng kiếm được tấm bằng cấp để dễ xin việc, và luôn tìm cách để tiết kiệm chi phí nhất có thể. Qua chứng kiến, đa phần các...