(www.Alouc.com) – Tài liệu rò rỉ cáo buộc Facebook khai thác cảm xúc của giới trẻ Úc và New Zealand nhằm tung quảng cáo vào thời điểm dễ tác động nhất. Tờ The Australian ngày 1.5 tiết lộ tài liệu mật...