www.Alouc.com – Thủ tướng Australia kêu gọi nghị sĩ độc lập Bob Katter của vùng Kennedy rút lại video quảng cáo tranh cử, trong đó chiếu cảnh ông này dùng súng bắn hai đối thủ chính trị. Video quảng...