(www.Alouc.com) – Trên đời này vẫn có những bí ẩn chẳng ai có thể giải đáp. “Vì sao có ngày và đêm?” – câu hỏi này không hề đơn giản như bạn tưởng. Trong hàng thế kỷ, có một bí ẩn đã làm đau đầu rất...