www.Alouc.com – Ngày 29-4, Bộ trưởng Tài chính Úc Scott Morrison cho biết dựa trên đánh giá sơ bộ, chính phủ Úc sẽ không tán thành thương vụ bán công ty chăn nuôi gia súc lớn nhất Úc S. Kidman & Co....