Báo Úc – Khi du học, không ít du học sinh chọn hình thức thuê nhà và chia sẻ phòng để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, sống chung với người lạ trong thời gian dài không phải là một điều dễ dàng, nhất là...