(www.Alouc.com) – Chỉ cần tư duy một chút và bắt kịp với thời cuộc, anh chàng này đã kiếm được một món hời khá lớn rồi! iPhone X đang hot hơn bao giờ hết, hầu như tất cả các cửa hàng Apple Store trên...