(www.Alouc.com) – Nam diễn viên tên Johann Ofner đã bị bắn chết khi đang thực hiện cảnh quay cho video ca nhạc của nhóm hip hop Bliss n Eso tại Brisbane, Úc vào chiều 23.1 vừa qua. Theo trang...