75% người được hỏi đều bó tay trước câu đố này. Còn bạn thì sao? Về cơ bản, giải đố là một phương pháp giúp bạn rèn luyện tư duy, trí tuệ, đồng thời là cách giải trí cực kỳ hiệu quả. Vậy hãy giải trí...