Nếu những dự luật cải cách bài thi quốc tịch Úc của Chính phủ được Quốc hội thông qua, các thường trú nhân Úc sẽ phải tham dự bài thi tiếng Anh bắt buộc dài 2 tiếng theo tiêu chuẩn IELTS. Bài thi này...