Như lạc với thế giới khác ngoài hành tinh, nhiếp ảnh gia EmmaPhillips ghi lại những hình ảnh thật đặc biệt về bãi muối dường như bất tận ở gần bình nguyên Nullarbor (Úc). Bãi muối với bạt ngàn núi...