Tin Tức Nước Úc – Một con rắn Dugite xuất hiện và bò vào giữa bãi biển khiến nhiều người đi biển hoảng sợ. Những người đi biển ở North Beach, Perth, Australia, sợ hãi bỏ chạy khi phát hiện một con rắn...