(www.Alouc.com) – Một thi thể đã được phát hiện trong các đụn cát ở bãi biển nổi tiếng ở đông nam Melbourne. Cảnh sát đã phong tỏa một phần bãi biển Chelsea sau khi phát hiện ra xác chết. Thi thể được...