Một vị bác sĩ thuộc phòng khám đa khoa Newcastle nằm trên đường Watt đã bị buộc tội tấn công tình dục 6 nữ bệnh nhân. Một trong số các nạn nhân tố rằng, tên bác sĩ biến thái đã có những “hành động đê...