(www.Alouc.com) – Điều duy nhất tôi biết về người mình sắp được phỏng vấn là bản CV dài 15 trang với 2/3 là danh sách liệt kê những nghiên cứu khoa học về y khoa. Cũng không khó để hình dung về người...