(www.Alouc.com) – Bác sĩ khoa nhi sinh ra tại Perth (người đã đào tẩu sang Syria năm 2015) đã xuất hiện trong một video tuyên truyền của IS, mang theo một khẩu súng máy, ngồi dưới một đường hầm tăm...