(www.Alouc.com) – Một bác sĩ giả, đã làm việc tại NSW trong hơn 1 thập kỷ nhờ sử dụng thẻ căn cước ăn trộm đã bị phạt tối đa 30.000 đô và phải trả 22.000 đô chi phí pháp lý. Nhưng bị cáo Shyam Acharya...