(www.Alouc.com) – Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng chất lượng không khí ở Sydney tồi tệ hơn so với Bắc Kinh ở mức đáng báo động. Cảnh báo sức khỏe trên được đo ở phía đông Sydney với lượng không...