www.Alouc.com – Mặc dù được bác sĩ cảnh báo mang bầu ở tuổi 39 là nguy hiểm nhưng bà mẹ vẫn quyết định vào rừng sâu để được sinh con bên dòng suối. Người phụ nữ trên có tên là Simone Thurber, 43 tuổi....